Mediaansvarig

Mediaansvarig för Novemberkåsan 2016 är,

Anders Lindén
E-post:     linden.anders@telia.com
Telefon:   070-686 75 40