Miljö

MILJÖN VID NOVEMBERKÅSAN!

Motorcykelsporten tar ansvar och är en viktig aktör för en hållbar utveckling i samhället. Ett ständigt förbättrat miljöarbete är centralt för Svemo och dess klubbar. Motorsporten är teknikutvecklande och ger på så sätt en positiv miljöpåverkan med miljövänligare bränslen och utveckling av fordon som testas under tuffast möjliga betingelser på motorbanorna runt om i Sverige.

Samtliga deltagande tävlingsmotorcyklar besiktas före tävlingen varvid även avgasljudet kontrolleras att ligga inom tillåten nivå.

Vi hoppas att alla enduroentusiaster tar hänsyn till miljön och visar respekt för omgivningen, som det förväntas av oss, under vistelsen vid årets Novemberkåsa.

Ni som är ute och tittar:

Skräpa inte ner i naturen. Ta med er soporna och släng dem på avsedd plats. Ölburken är lättare att bära från skogen än till skogen – vad är problemet?

Om ni som publik gör upp eld ute på sträckorna – tänk på att se till att elden inte sprider sig och att den är ordentligt släckt när ni lämnar platsen.

Gå inte in på tomtmark! Visa hänsyn till närboende! Respektera avspärrningar och anvisningsskyltar.

Parkera inte så att ni hindrar utfart från vägar och fastigheter eller hindrar utryckningsfordon eller annan trafik. Använd de parkeringsutrymmen som anvisas. Följ funktionärernas anvisningar!

Respektera att dispens från Terrängkörningslagen endast gäller för tävlande och funktionärer på den markerade tävlingsbanan! Alla annan terrängkörning är förbjuden!

För tävlande och följeåkare gäller:

Alla former av ”heta arbeten” är förbjudet på serviceplatsen. Detta gäller även grillning!

Till allas trevnad ber vi alla att ta hand om sina sopor och använda sig av de miljöstationer som finns utplacerade inom serviceområdet. Lämna uppställningsplatserna avstädade!

Miljömatta skall finnas under tävlandes och följeåkares motorcyklar vid uppställning och service inom serviceområdet! För tävlandes motorcyklar gäller detta även vid uppställning i Parc Fermé.

På transportsträckorna skall det finnas halvljus på tävlandes och följeåkares motorcyklar, för att inte blända mötande!! Dispens från Terrängkörningslagen gäller endast tävlande och funktionärer på den markerade tävlingsbanan. Följeåkare och andra har inget undantag för att få köra motorfordon i terrängen!

För PDF – klicka här: miljo