PM nr 1

 • Dubbdäck är tillåtet att använda.
 • Det är inte tillåtet att köra utanför asfaltskanten på vägarna.
 • Genar man över på järnvägsövergången på transportsträckan ut och in från serviceområdet eller genom samhället utanför banmarkeringen medför det omedelbar uteslutning.
 • Reflex på hjälmen kontrolleras på kvällen vid uthämtning av motorcykeln.
 • Ljuskontroll kommer att utföras under natten och efter starten på nattetappen.
 • 6.7.6 Förenklad Start-TK (Endast vid Enduro Typ 1 – Svensk)
 • Arrangören kan vid denna typ av tävling använda sig av förenklad Start-TK. Om
  arrangören utnyttjar förenklad Start-TK skall detta anges i TR eller PM för tävlingen.
  Vid förenklad Start-TK finns ingen ankomstdel utan ankomst och avgång sker vid
  startlinjen. Vid endurotävlingar typ 1 – Svensk, tas tiden varje jämn minut vid start på en specialsträcka, dvs, inte när Du passerar transponderslingan.Exempel:
  Avgångstiden från TK 2 (mål SS 1): 11:17
  Transporttid: 17 min
  Starttiden på nästa SS är då 11:17 + 17= 11:34Det innebär att när 11:34 visas på klockan vid starten på nästkommande sträcka skall du starta på sträckan.

  Förenklad Start-TK märks ut med en förvarning, som utgörs av vit skylt med svart
  kryss. Startlinjen är utmärkt med gul skylt med texten START och sträckans nummer
  på startlinjen. Mellan förvarningen och de gula skyltarna som markerar startlinjen får endast förare och funktionärer befinna sig.

Klicka här för PM-nr-1