PM nr 2

  • Under jurymötet har det beslutats att hjulbyte är tillåtet då SMKs stadgar är otydliga i detta avseende.
    Endast föraren får demontera och montera hjulet. Servicepersonal får reparera hjulet.
  • Motorcykeln får startas först uppe på startrampen vid utsatt starttid efter startkommando.
  • För dagetappen gäller A-tid.
  • Rengöring av motorcykeln är ej tillåtet med högtryckstvätt eller tryckluft.Tävlingsledningen


Ladda ner i Word här: pm-nr-2