Tilläggsregler

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SVEMO:s nationella tävlingsbestämmelser samt dessa tilläggsregler för Novemberkåsan 2016, som har godkänts av SVEMO:s Supervisor.

ARRANGÖR:
SMK Uppsala, Bergsbrunnagatan 4, 753 23 Uppsala 018-12 30 14.

STARTPLATS:
Knivsta centrum, 3 km från E4-avfart nr 184. Cirka 20 km söder Uppsala.

TÄVLINGENS ART:
Enduro typ 1. Öppen för förare med nationell och internationell tävlingslicens. Giltigt körkort erfordras. Tillfällig licens går inte att köpa på plats.

SUPERVISOR:
Per Lennerman, 070-875 41 01. per.lennerman@svemo.se 5.

JURY:
Per Lennerman ordförande, Martin Holm SMK Centralstyrelses representant, Curt Öberg och Jan-Olof Korell. 6. ORGANISATIONSKOMMITTÉ: Christer Eriksson ordförande, Lars-Gunnar Pettersson, Per-Arne Frohm, Anders Persson, Bosse Larsson, Bosse Jansson, Yngve Ekeberg och Anders Tolf.

Läs mer här: inbjudan-novemberkasan-1

SMK Uppsala hälsar alla välkomna till Novemberkåsan 2016 och till ett helt nytt tävlingsområde i Knivsta kommun!